Cenniki

 

Wywóz odpadów komunalnych – płynnych

Dla miejscowości: Puszczykowo,  Mosina, Luboń.

PojemnośćCena usługi (brutto)
11 m3 260,00 zł
9 m3  230,00 zł
4,5 m3  140,00 zł
3 m3  130,00 zł

 


Dla gmin: Czempiń i Brodnica, Gmina Mosina

PojemnośćCena usługi (brutto)
11 m3 270,00 zł
9 m3  240,00 zł
4,5 m3  150,00 zł
3 m3  140,00 zł

 


Kontenery 4m3 i 6m3 do ziemi, gruzu i śmieci

Usługa ta obejmuje miejscowości: Puszczykowo, gmina Mosina, Mosina, Luboń, gmina Czempiń, gmina Brodnica.

Dla Puszczykowa.

Cena za m3
125,00 zł + VAT

Dla Gminy Mosina, Mosiny, Lubonia, Gminy Czempiń, Gminy Brodnica.

Cena za m3
135,00 zł + VAT

  


Inne usługi

  • Odpłatnie przyjmujemy odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  • Wykonujemy również usługi autoelektryczne – autobusy, samochody ciężarowe, osobowe i inne, oraz usługi autokarowe.

Cena jest ustalana indywidualnie.