Harmonogram odpłatnego wywozu nieczystości stałych


Prosimy o ustawianie pojemników przed posesją lub w miejscu widocznym i umożliwiającym szybkie i sprawne opróżnianie w dniach w podanych w harmonogramie.