Harmonogram nieodpłatnego wywozu surowców wtórnych


Prosimy o ustawienie worków z wysegregowanymi odpadami przed posesją w dniach określonych w harmonogramie do godziny 7:00.

Prosimy o rzetelną segregację  i  nie  wrzucanie odpadów komunalnych  do worków z odpadami  segregowanymi.