Harmonogram nieodpłatnego wywozu surowców wtórnych


Prosimy o ustawienie worków z wysegregowanymi odpadami przed posesją w dniach określonych w harmonogramie do godziny 7:00.

Prosimy o rzetelną segregację  i  nie  wrzucanie odpadów komunalnych  do worków z odpadami  segregowanymi.

Harmonogram wywozu makulatury, tworzywa, szkła i odpadów zielonych grudzień 2014 i I półrocze 2015 dla Miasta Puszczykowa

Harmonogram wywozu makulatury, tworzywa, szkła i odpadów zielonych  II półrocze 2015 dla Miasta Puszczykowa

 

 

Harmonogram wywozu makulatury, tworzywa, szkła i odpadów  zielonych I półrocze 2016 dla Miasta Puszczykowa

Harmonogram wywozu makulatury, tworzywa, szkła i odpadów  zielonych II półrocze 2016 dla Miasta Puszczykowa